Biuletyn Informacji Publicznej - Fundacja \
Protokół z rostrzygnięcia zapytania ofertowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
poniedziałek, 08 lutego 2016 13:51
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlano - wykonawczy przebudowy budynku biurowego, polegającej na adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski.
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 13:59
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 22 stycznia 2016 14:58

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, z siedzibą Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ remont balkonu, instalacji odwodnienia dachu, naprawa stolarki okiennej w Pałacu w miejscowości Krzyżowa 7” , 58-112 Grodziszcze. Budynek jest wpisany nagminną ewidencję zabytków.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 z późn. zm.). W odniesieniu do niniejszej procedury mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania w niniejszym dokumencie.

Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2016 10:21
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 15 stycznia 2016 08:26

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA:

wykonaniu dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku biurowego, polegającej na adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski

oraz

uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na rozpoczęcie przebudowy w budynku nr 1+2 „Stróżówka" Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, 58-112 Grodziszcze, Krzyżowa 7. Budynek jest wpisany na gminną ewidencję zabytków.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Rysunki
Poprawiony: piątek, 15 stycznia 2016 08:37
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2