POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 21 kwietnia 2017 14:22
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ
Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

na wykonanie robót budowlanych będących kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej na pełniącego funkcję schroniska – część środkowa i zachodnia”

Nazwa Zamawiającego: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
REGON: 005833561
NIP: 884 00 34 672
Miejscowość Krzyżowa
Adres: Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
Strona internetowa: www.krzyzowa.org.pl
Godziny urzędowania: 9:00- 15:00 od poniedziałku do piątku
Telefon/fax: +48 74 85 00 300 / +48 74 85 00 305

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na adres wyżej podany.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane z udziałem środków przyznanych w formie dotacji przez Ministerstwo do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec

Zawiadomienie o wyborze oferty
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar robót skorygowany
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zamówieniu
Regulamin udzielania zamówień
SIWZ
Załacznik 1 - dokumentacja projektowa
Załącznik 2 - Przedmiary robót
Załączniki 3,4,5,7 do SIWZ
Załącznik 6 - Projekt umowy
Poprawiony: poniedziałek, 19 czerwca 2017 14:06