Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 02 grudnia 2016 12:47

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy (adaptacji) poddasza budynku nr 1+2 „Stróżówka" Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, 58-112 Grodziszcze, Krzyżowa 7.

W ramach zadania należy uwzględnić konieczność uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, decyzji, map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym. m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Przedmiot zapytania, został podzielony na cztery etapy.

Etap I obejmuje:

a) wykonanie koncepcji projektowej wraz ze wstępnym kosztorysem – 2 egz.,

b) wykonanie projektów budowlanych – 5 egz.,

c) przygotowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych – 2 egz.

Etap II obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych,

Etap III obejmuje wykonanie:

a) projektów wykonawczych dla wszystkich koniecznych branż – 3 egz.,

b) kosztorysów inwestorskich – 1 egz.,

c) przedmiarów robót – 3 egz.,

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

Etap IV obejmuje prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach zadania będącego przedmiotem niniejszej Umowy.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania
Wynik zapytania

Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 12:06