Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 22 stycznia 2016 14:58

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, z siedzibą Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ remont balkonu, instalacji odwodnienia dachu, naprawa stolarki okiennej w Pałacu w miejscowości Krzyżowa 7” , 58-112 Grodziszcze. Budynek jest wpisany nagminną ewidencję zabytków.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 z późn. zm.). W odniesieniu do niniejszej procedury mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania w niniejszym dokumencie.

Wynik zapytania
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - umowa-wzor
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4 - przedmiar
Załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna
Załącznik nr 6 - decyzje


Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2016 10:21
 
sfdfsdfs