Biuletyn Informacji Publicznej - Fundacja \
ROZPOZNANIE CENOWE - zakup wyposażenia kuchennego dla szkół PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 27 stycznia 2017 12:42

Uwaga !

Informujemy, że firma SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz z siedzibą w Świerklaniec 42-622 ul. Wiosenna 127 wycofała się z realizacji zlecenie na dostawę sprzętu gastronomicznego do Szkół na terenie Wałbrzycha.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Partnerami Fundacją Jawor, Fundacją Edukacji Europejskiej oraz Gminą Wałbrzych realizuje na terenie powiatu wałbrzyskiego projekt pt.” Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do zakupu środków dydaktycznych i sprzętu dla szkół w celu wyposażenia ich w środki dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć.

Rozpoznanie cenowe
Ogłoszenie wyników

Poprawiony: środa, 01 marca 2017 08:13
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 02 grudnia 2016 12:47

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania przebudowy (adaptacji) poddasza budynku nr 1+2 „Stróżówka" Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, 58-112 Grodziszcze, Krzyżowa 7.

W ramach zadania należy uwzględnić konieczność uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, decyzji, map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym. m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Poprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 12:06
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na stanowiska eksperckie w związku z realizacją projektu "Aktywizacyjny triatlon” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
środa, 17 sierpnia 2016 08:40

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer 1/CPE/FK/2016

(zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Zapytanie ofertowe na stanowiska eksperckie

w związku z realizacją projektu "Aktywizacyjny triatlon”

(kod CPV 73.11.00.00; 73.00.00.00; 80.00.00.00; 80.40.00.00; 80.50.00.00)

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 09:13
Więcej…
 
Protokół z rostrzygnięcia zapytania ofertowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
poniedziałek, 08 lutego 2016 13:51
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlano - wykonawczy przebudowy budynku biurowego, polegającej na adaptacji poddasza na pomieszczenia biurowe, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski.
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 13:59
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dariusz Horbaczyk   
piątek, 22 stycznia 2016 14:58

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, z siedzibą Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ remont balkonu, instalacji odwodnienia dachu, naprawa stolarki okiennej w Pałacu w miejscowości Krzyżowa 7” , 58-112 Grodziszcze. Budynek jest wpisany nagminną ewidencję zabytków.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113 z późn. zm.). W odniesieniu do niniejszej procedury mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania w niniejszym dokumencie.

Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2016 10:21
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
sfdfsdfs